موج رد درخواست اقامت ایرانیان در ترکیه آغاز شد و هزاران ایرانی در آستانۀ اخراج از این کشور قرار گرفتند.
در راستای اجرای سیاستهای جدید مهاجرتی کشور ترکیه در سال 2018 هزاران ایرانی که از قبل در این کشور با اقامتهای کوتاه مدت (سالیانه-توریستی) زندگی میکردند (سالیانه اقامت خودرا تمدید میکردند) و یا به تازگی به این کشور وارد شده و برای دریافت اولین مرتبه از این اقامت اقدام کرده و در صف مصاحبه قرار داشتند با چالشی جدید روبرو شدند. دولت ترکیه پس از مواجه شدن با مواردی متعدد از کار سیاه و غیرقانونی ایرانیان تصمیم به اجرای سیاستی مقابله جویانه گرفته و از ظاهر امر پیداست که قصد دارد این سیاست جدید را با حساسیت دنبال نماید. رفتار این هموطنان

و نیز مواجهه دولت با موجی از مهاجرت هزاران ایرانی در سال جاری باعث شد تا دولت ترکیه درصدد اتخاذ تدابیر محدودکننده برآید.
بدین ترتیب و بصورت کلی اقامت افرادی که بعداز سه سال و نیم سال تمدید اقامت توریستی خود به یکی از امور توجیه پذیر نپرداخته باشند تمدید نخواهد شد:
ثبت شرکت و فعالیت
اقدام به شروع دورۀ تحصیلی در یکی از مراکز آموزشی و دانشگاهی.
اقدام به کاریابی از طریق قانونی و اخذ اقامت کاری.
اقدام به سرمایه گذاری قانونی و اخذ اقامت کاری به عنوان کارفرما.
داشتن پروندۀ درمانی معتبر برای معالجه در یکی از مراکز درمانی معتبر
ازدواج با اتباع ترک و قرارگرفتن در پروسۀ شهروندی.
خرید مسکن.
از نظر دولت ترکیه زمان لازم برای انجام یکی از امور مذکور سه و نیم سال است. برای اجرای دقیق این سیاست و راستی آزمایی افراد در مصاحبه، شعب ادارۀ مهاجرت به مترجمان فارسی زبانی مجهز شده اند که بتوانند حتی باوجود مدارک کافی افراد متقاضی را پیرامون انگیزه های خود از اقامت در کشور ترکیه راستی آزمایی کنند. حتی همین لزوم مصاحبه در معیت مترجم یک امتیاز منفی مهم محسوب می شود. بعبارت دیگر آشنایی کافی به زبان ترکی جزو نکات مهم شروع پروسه اخذ اقامت می باشد علیرغم اینکه در بخش مدارک درخواستی نیامده است. شما با عدم آشنایی به زبان ترکی درواقع این مسابقه را بصورت دو بر هیچ به ضرر خود شروع می کنید. بدین ترتیب برای متقاضیانی هم که برای اولین بار مصاحبه میشوند شرایط دشوارتر شده و افراد میبایست عیناً انگیزۀ حقیقی خودرا از ماندن در این کشور با صداقت کامل عنوان نمایند. صداقت کامل در بیان انگیزه اقامت. نکته ای که منشا بروز سختگیریهای فعلی است.
دولت و ادارۀ مهاجرت ترکیه خود را مجاز میدانند که حتی پس از اعطای این اقامت در هر لحظه که صحت اطلاعات ارائه شده مخدوش شد، برای اخراج توأم با جرایم افراد وارد عمل شوند. یعنی حتی زمانیکه افراد املاکی را در ترکیه خریداری کرده و اقامت سالیانۀ خود و خانوادۀ آنها بدون دردسر تمدید میشود اگر مرتکب نوعی از درآمدزایی غیرقانونی، ثبت نشده و در اصطلاح کار سیاه شده باشند مورد برخورد مشابه قرار میگیرند.
قوانین کار خارجیان در ترکیه و محدودیتهای اقامت توریستی از قبل وجود داشته، به شکل رسمی هم این قوانین قبلی و سیاست جدید درمورد مهاجرین از همۀ کشورها صادق است اما از آنجا که حساسیت دولت بعد از روبرو شدن با موج مهاجرت ایرانیان و مشاهدۀ موارد متعدد تخلف از قانون توسط آنها برانگیخته شده بنظر میرسد که سختگیریهای اخیر بویژه ایرانیان را هدف گرفته باشد. با وقوع و تشدید اتفاقات در کشورهای خاورمیانه در سالهای اخیر، این کشورها در ترکیه با اصطلاح غیررسمی «کشورهای صحرا» یاد می شوند که موجب می شود بدون اینکه شما متوجه شوید در هنگام پر کردن فرم الکترونیکی راندوو یا افتتاح حساب، اخذ اقامت و یا هر اقدام قانونی دیگر با سختگیریهای مضاعف مواجه شوید. کشور ایران نیز متاسفانه (رفتار هموطنان مقیم و شاغل در این کشور که بعضاً شامل حال برخی از شرکتهای ایرانی نیز می شود) در این تعریف در کنار کشورهایی مثل سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای شمال قاره آفریقا جای گرفته است.
سختی دریافت اجازۀ کار بصورت کارمند (که در ترکیه توسط کارفرما درخواست میشود و کارفرما و متقاضی باید دارای شرایطی ویژه باشند) موجب شده که تعداد کثیری از ایرانیان شاغل در ترکیه برای قانونی کردن درآمدزایی خود اقدامی نکنند و یا کارفرما و کارمند بدلیل دارا نبودن شرایط آن از این پروسۀ قانونی منصرف شوند، در حالیکه درصورت اثبات چنین جرمی علاوه بر اخراج تبعۀ خارجی، او و کارفرما با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد.
افرادی که با وضعیت رد درخواست اقامت روبرو میشوند و ابلاغیۀ آنرا دریافت میکنند اگر از مقدار پیشفرض اقامت مجاز خود (یعنی سه ماه در سال که برای ایرانیان معافیت ویزا درنظر گرفته شده) زمانی باقی داشته باشند میتوانند تا پایان این زمان در ترکیه بمانند درغیر این صورت بمدت 10 روز فرصت دارند که خاک ترکیه را ترک کنند و یا مورد جریمه در گذرگاههای مرزی قرار میگیرند، اگر طی این مدت برای خروج از ترکیه اقدامی نکنند ممکن است مورد بازداشت، جریمه و اخراج واقع شوند. همچنین افرادی که به رد درخواست اقامت خود معترض هستند میتوانند تا پایان مدت رسیدگی به شکایت ثبت شدۀ خود در ترکیه بمانند. پیشنهاد میشود که درصورت اعتراض به ابلاغیۀ مذکور متقاضیان به یکی از وکلای قانونی مهاجرت مراجعه کنند، شاید اگر این رد درخواست نتیجۀ یک سوءتفاهم بوده باشد بتوانند آن را ملغی نمایند.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین 4.83 (از 3 رای)

 

سلام هموطن، به سایت ایرانیان استانبول خوش آمدید. جهت ترجمه رسمی ترکی استانبولی ارزان، فوری، رسمی و غیررسمی در سراسر کشور و نیز خارج از کشور، راهنمایی و همراهی و انجام تمامی امور به خرید ملک و مستغلات در استانبول، گردش و تجصیل و اقامت در خدمت هموطنان گرامی هستیم...