Türkiyede çingene ve romenlerin uzantısının İranda dahi bulunduğunu biliyormuydunuz? Evet, kendilerini romen olarak bilen bir köy vardır İranda. Bu romenlerin bulunma hikayesi de bir enteresan. Başkent Tahrana yakın sadece bir köyde konuşulan ve zergezi dili diye anılan bir dil vardır. Bütün İran genelinde arap alfabesi revaçtayken bu köyün halkı kendilerine özgü dilleriyle konuşuyor ve latince yazıyorlar! Köy İran türklüğü coğrafyasında yeraldığından, halkı Türkçe ve İranda resmi dil olan Farsçayı da biliyorlardır. Köy halkı aslında

romen olduklarını 20 sene öncesine kadar bilmiyorlarmış. Ta ki okumuş bir kaç köylü konuştukları dildeki kelime örneklerini anlamlarıyla birlikte internet üzerinden dünyaya ulaştırmaya çalışmışlar. Bunun akabinde İngiltere ve Fransadan dil konularıyla ilgilenen bir kaç kişi gelmiş ve köyü ziyaret etmişler. Araştırmaları sonucunda da onların romen olduklarını öğrenmişler!
Aslında eskiden beri İranda farslarca kuli, türklerce ise garaçı olarak kullanılan çingene ile eşanlamlı bir terim vardır. Ancak bu terim, yurdu yuvası olmayan, tek tek ya da bir kaç kişilik topluluklarla köy köy gezen yardım toplamakla geçinen insanlar için kullanılırdı. Bu tür gezen insanlara günümüzde artık rastlanmamaktadır. Oysa bahsı geçen köy halkı yerleşik insanlar ve konuştukları dillerini latin alfabesiyle yazıyorlar.
Zerg veya Zerger diye bilinen bu köyün halkı, dillerinin neden komşu köy ve kasabalarla farklı olduğu, hatta İranda bir tek onlarca konuşulduğu ve eskiden göçebe oldukları durumda nerden geldikleriyle ilgili herhangi bir bilgileri yok. Köy yaşlılarından biri, eskiden köyde Rusça konuşan ya da konuşanların olduğunu söylese de, şu anda Rusça konuşan ve hatta bu dili bilen yok.
Kendi dillerini köylerinin ismi itibariyle zergeri dili diye bilen ve tabir eden köy halkı, son zamanlarda –sözkonusu avrupalıların köylerine uğramaları ardından- dillerinin Romance olduğunu öğrenmiş bulunmaktadırlar. Fakat Zerg köyünde konuşulan Romance, bölgenin yerli dili Türkçe ve resmi dil olan Farsçadan büyük ölçüde etkilenmiş bulunmaktadır.
Zerg köyü, başkent Tahranın 60 kilometre batısında, Kazvin il sınırları içerisinde, Tahran- Tebriz otoyolunun 5 kilomtre güneyinde yeralmakta olup, yaklaşık 1000 kişilik bir nüfusa sahiptir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)