1- Dünyanın en devrimci balığının yaşadığı yerdir. Samed Behrengi'nin doğduğu, 18 yaşında köy öğretmeni olduğu, "bir kaşık suda" boğulduğu, ama hâlâ köy çocuklarının kalplerinde yaşatıldığı ülkedir.
2- En güzel saraylarından biri "40 sütun" anlamına gelen "Çehel Sütun" adını taşır, ama gerçekte 20 sütunludur. Diğer 20 sütun için, sarayın hemen önünde uzanan dev havuza yansıyan

aksine bakmanız gerekir!
3- "Çehel Sütun" sarayının hemen arkasında bir başka saray, "Heşt Beheşt" yani "Sekiz Cennet" Sarayı vardır. 400 yıllık bu botanik bahçesi, size yeryüzünde cennetin mümkün olduğunu düşündürür. Neden mi "Sekiz Cennet"? Çünkü tanrının sadece yedi cenneti vardır :)...
4- Basık suratlı ve uzun tüylü kedilerin anavatanıdır.
5- İsfahan... İranlılar'a göre burası "Nisf-ı Cihan"dır, bir başka deyişle bu kent o kadar güzeldir ki, evrenin yarısını görmüş gibi bir yumruk yersiniz. Gerçi İsfahanın bunca güzelliğinde asıl katkı sahibi olan Tebrizliler buna karşı “eger Tebriz nebaşed” (eğer Tebriz olmasaydı) diye eklerler! Tebrizlilere göre Tebriz olmasa, İsfahan bu güzelliğe sahip olmazdı. Bu düşünce temeli itibariyle doğrudur çünkü İshanın günümüze kadar ulaşan tarihi eserlerinin yüzde sekseni safeviler dönemine aittir ki bu dönemde şah Abbas İsfahanı başkent yapınca Tebrizli ustaları bu küçük şehri abad etmek için çağırdı ve oraya topladı. Bu dönemde İsfahanda sözkonusu ehli sanat ve zanaat olan Tebrizlilerin oturduğuTebrizabad diye bir lüks mahalle dahi oluşmuştu. (şu anda bu mahalle, sakinlerinin dilleri Farslaşsa da “abbasabad” diye anılıyor).
6- Siesepol: İtalyan Rönesansı'nın en güzel köprülerini düşünün ve bu köprünün Toskana'dan 5.000 km uzakta, bir çölü bölen geniş bir nehrin üzerinde kurulduğunu düşünün. İranlılar bu köprüye "doğulu" dehşet bir özellik katmışlardır, köprünün 33 gözünün altındaki nehir yatağı teraslanmıştır, bu nedenle de dünyanın en güzel su sesini burada duyarsınız. Özellikle de uzaktaki karların eridiği Mayıs-Haziran aylarında...
7- Yüzünün tamamı gözden oluşan, ceylan yürüyüşlü güzel kızların diyarıdır İran. O güzel kızla saatlerce Hayyam'dan, Sadi'den, Italo Calvino'dan konuşabileceğiniz "gerçeküstü" bir memlekettir.
8- "Cennette huriler varmış kara gözlü, / içkinin de oradaymış en güzeli. / Desene biz tam cennetlik olmuşuz, / bak bir yanda şarap diğer yanda sevgili..." diyen adamın, Ömer Hayyam'ın ülkesidir İran.
9- Geniş bahçelerin ve şehir ortasında içinde yapay göllerin bulunduğu devasa parkların ülkesidir İran. Parklarını filozoflarının, şairlerinin ve matematikçilerinin büst ve heykelleri süsler.
10- Unutmayın, McDonalds'ın işgal etmediği dünyadaki son yerlerden biridir İran!
11- En yakası açılmamış tanrıtanımaz fıkralar burada anlatılır. Mollalar bunun önüne ne yazık ki geçemedi :)...
12- İran'daki bazı devasa camileri aydınlatmak için tek bir mum yeter! İran süsleme sanatlarından Aynakâri, en büyüğü serçe parmağınızın tırnağı büyüklüğünde milyonlarca renkli aynanın tüm kubbeyi hatta mukarnas süslemeli duvarları kaplamasına
dayanır. İçeriyi aydınlatmak için tek bir mum yeter de artar, gözleriniz kamaşır...
13- Tavla'nın doğduğu yerdir.
14- Ali Gapu (Âli kapı; bab-ı âli gibi): Bir oda düşünün, duvarlarında ve kubbesinde değişik müzik çalgılarının şeklinde oyulmuş yüzlerce oyuk olsun. Safevi Şahı Abbas odaya girmeden önce bir müzik heyeti bir saat kadar müzik çalarmış odada, şah geldiğindeyse sessizce dışarı çıkarmış. Odanın mükemmel akustiği, dakikalarca müziğin odada yankılanmasını ve devam etmesini sağlarmış...
15- Amerikan yasalarınca Microsoft ürünlerinin satışının yasaklandığı bir ülkedir burası. İranlılar ters mühendislik yoluyla Windows işletim sistemini kırıp, üzerine 3-5 yazılım ve adam gibi çalışan Farsça/Arapça desteği ekleyerek Windows Parsa adıyla piyasaya sürer. Windows Parsa, Körfez ülkelerinde de Microsoft'u silkeler! :)
16- İran İslami bir devlet olmasına karşın, parlamentosunda Ortodoks (Ermeni), Musevi ve Zerdüşt azınlıklara koltuk ayrılmıştır! Ermeni azınlığın alkollü içki (şarap) üretme ve bunu azınlık üyelerine satma imtiyazı var!
17- Dünyanın en çok satan mizah dergileri İran'da çıkar. Toplumsal muhalefetin sığındığı kalelerden biri olan mizah, İran'da muhteşem bir inceliğe ve kıvraklığa sahiptir. Bazı fıkralar sizi sandalyenizden düşürebilir. İranlı karikatüristlerin her yıl uluslararası karikatür ödüllerini toplaması boşuna değildir. :)
18- İran'da Hz. Muhammed'in resmini yapmak serbesttir. Dini bayramlarda Hz. Muhammed'in dev resimleri şehrin geniş duvarlarını "Che Guevara" misali süsler... "Bizde günahtır" dediğinizde İranlılar şaşırır: "Peygamber bizim gibi bir insan. Onu neden putlaştıralım ki?"
19- Ünlü sinema yönetmeni Abbas Kiyarüstemi'nin ülkesidir İran. Bir diğer Abbas, Magnum'un ünlü fotoğrafçısı olan Abbas'tır. Onun fotoğraflarını tanımamak, en hafif tabiriyle "ayıptır".
20- Ortadoğu'nun İngilizler ve Fransızlar tarafından çizilmemiş tek sınırı, 1639′daki Kasr-ı Şirin Anlaşması'yla çizilen Türkiye-İran sınırıdır. O günden beri bu sınır değişmedi...


21- İranlıların araplara ülkelerini islamiyeti getirdikleri için değil ama ülkelerini mahvettikleri için öfke duyması, sizi derin düşüncelere sevkeder...
22- Dünyanın en uzun caddesi Veli Esr, 17 kilometre uzunluğundadır. Tahran şehrinin tüm diğer sokaklarında olduğu gibi, bu caddenin de her iki yanından kuzeydeki dağlardan gelen serin sular, gürül gürül akar. 17 kilometre boyunca caddenin her iki yanında ulu kavak ve çınar ağaçlarının gölgesindesinizdir ve burası şehrin tam ortasıdır!
23- Resmi istatistiklere göre İran'ın en zengin kişisi Hz. Hüseyin'dir! İranlılar, vasiyetname ve miraslarında bir şeyleri hep Hz. Hüseyin'e "vakfederler". Hz. Hüseyin'in adına kurulan vakıflar, İran'da 1300 yıl boyunca bağışlanan sayısız gayrımülke ve gelir kaynaklarına sahiptir. Tapu kayıtlarında Hz. Hüseyin'in adı bolca geçer :)...
24- İran'ı sevmek, Farsça yazılmış olan Sadi'yi ve Gülistan'ı ve Türkçe (Azeri Türkçesi) yazılmış Haydar Babaya Selam'ı bilmektir. Sadi'nin Şiraz'daki kabri muhteşem bir anıttır ve bu anıtın altından bir berrak pınar geçer. Merdivenlerle pınarın yanına iner, Gülistan'dan mısralar okursunuz. Şehriyarın mezarı ise Tebrizdedir. Ne yazık ki Nesimi, Fuzuli gibi İran yerlisi büyük türk şairler İranda (İran türklüğünün de önemli bir kısmı buna dahildir) yeterince bilinmiyor.
25- İran'da her yıl Türkiye'den çok daha fazla Batı dillerinden kitap çevrilir. Bu çeviriler, Türkiye'dekinden çok daha kalitelidir.
26- 65 kadar yerel dilin konuşulduğu, 40 kadar farklı etnik grubun (bizdeki gibi sadece ismi kalan gruplar değildir bunlar) barış içinde yaşadığı, tüm çabalara rağmen Yugoslavyalılaştırılamayan bir ülkedir İran. Yalnız Türkiye ile bir farkı var bu konuda. Türkiye homojen bir ülke sayılır ve resmi dili anadili olarak konuşanların oranı yüzde 75- 80. Ancak İranda resmi dili anadili olarak konuşanların oranı yüzde 40! (yaklaşık aynı oranda çeşitli şivelerle konuşan yerli türkler var!)
27- İran, Türkiye gibi, Ortadoğu'nun en güçlü devlet geleneğine sahip iki ülkesinden biridir. Selçuklu hükümdarlarına hizmet eden İranlı devlet adamı Nizamülmülk (M.S. 1018-1092) Machiavelli'den yaklaşık 3 asır önce tarihin ilk modern siyaset bilimi kitabını, Siyasetname'yi yazdı. Modern devlet yapılarının temelini atan Nizamülmülk, o kadar çok devlet kurumu ve resmi bina yaptırdı ki, bugün bile asker kışlalarının, bakanlıkların ve cezaevlerinin giriş kapısı onun adıyla yani "Nizamiye" olarak çağrılıyor!
28- İran'da eskiden sokakta elinde teberzinleriyle gezen dervişlerle karşılaşabilirdiniz. Dervişlerle oturup tanrının varlığı hakkında saatlerce konuşabilirdiniz. Dervişten "tanrı yoktur" diye duyabilirdiniz!, sûfi inancı "böyle bir şey"dir, sizi her an şaşırtır ve tanrıya daha da yaklaştırır... bu dervişler günümüzde var olsa da sokakta karşılaşamazsınız.
29- İran adı üstünde bir "İslam Cumhuriyeti"dir ama namaz vaktinde bangır bangır bağıran ezan sesi duyamazsınız. Ezan sesini duymak için radyoyu açarsınız. İran'da cami sayısı da çok azdır. Yüksek bir yerde baktığınızda, şehir bizdeki gibi "çivili tahta"ya benzemez.
30- Yüz sene öncesine kadar yerli türklerce yönetilen İran hakimiyeti, ingilizlerin 1920 yılında oynadığı that oyunuyla fars dillilere geçirilmiştir. Atatürk, avrupaya kaçan Ahmet şaha “ülkeni bu çulsuzdan kurtarman için ermine askeri güç verebilirim” dediğine karşı Ahmet şah, “biz köklü bir aileyiz. Başkalarının yardımıyla bir şey yapamayız” demiştir. Ahmet şah, sonradan Rızaşah diye anılacak olan şahsın öldürülmesi teklifine karşı ise; “bu bir ingiliz maşasıdır. Onu öldürürsek dahi, yerine başkasını koyarlar” diye söylemiştir. O gün bugündür yerli türkler İranda, yeniden hakimiyeti ele geçirecekler diye, hor görülmekte, onların tekrar eski pozisyonlarına dönmelerini engellemek için içeride ve dışarıda her kimseyle her şekilde işbirliği yapabiliyor hakimiyetteki fars milliyetçileri.
31- Tahran'da 1990′ların başından bu yana, tüm apartmanlarda "daire sayısı+1" araçlık garaj yeri ve daire sayısı kadar sığınağın yapımı zorunludur. Kişi başına düşen araç sayısı İstanbul'dan çok daha fazla olan Tahran'da park sorunu ile karşılaşmazsınız.
32- Kadınların üniversite mezunu olma ve kamu kurumlarında çalıştırılma oranları Türkiye'den daha yüksektir. Evet, şaka değil bu!
33- Hz. Zerdüşt'ün ve 1500 yıldır sönmeyen ateşin ülkesidir İran.


34- Emevilerle İspanya'ya kadar giden muhteşem su uygarlığının doğduğu yer İran'dır. Derin su kanallarının, su dağıtım şebekelerinin ve ganat sisteminin anavatanıdır İran.
35- İranlılar 2500 yıl önce çöl ortasında buz üretmenin yolunu bulmuştu. Bir mühendislik ve mimari harikası olan Yahçal'lar ve Ab Anbar 'lar bugün bile kullanılıyor.
36- İsfahan'daki Nakşı Cihan Meydanı, tarihi İpek Yolu'nun sergi ve fuar alanı olarak binlerce yıl kullanıldı. Bugün dünyanın en büyük ikinci meydanı olan bu alanı görmeden İran'ı anlayamazsınız!
37- İbni Sina ya da Batılıların ona verdiği isimle Avicenna, modern tıp biliminin babası kabul edilir. Paris Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin girişinde kimin dev bir portresi vardır, bir tahmin edin bakalım?
38- İran, Robocup 2006′ya altı tanesi tamamen bayanlardan oluşan 50 takımla katıldı. Öğrencileri özendirmek için, bu yarışmaya girenler üniversiteye giriş sınavından muaf tutulup diledikleri bölüme kafadan girme hakkına kavuşurken, uluslararası bilimsel yarışmalarda başarı gösterip madalya getiren öğrenciler zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadır. (Gürer Özen'e teşekkürler)
39- İran'da dilencilik yasaktır, vakıflar ve aşevleri çok etkin bir şekilde çalışır. Dilerseniz sokaktaki yardım kutularına para atabilirsiniz. Kimsenin aklına bu kutuları parçalamak gelmez...
40- Şii imamlarının sekizincisi olan Hz. İmam Rıza'nın Meşhed'deki kutsal türbesi, tüm görkeminin yanında bir de "iyinin eninde sonunda kötüyü yeneceğine" dair bir doğu masalını içinde taşır. Rivayet bu ya, Hz. Ali'nin soyuna olmayacak kötülükler yapan Abbasi halifesi Harun Reşid'in cenazesi yıllar boyunca toprak tarafından kabul edilmez, kusulur. Ta ki, yıllar sonra İmam Rıza'nın ayak ucuna gömülünceye kadar... 1001 Gece Masalları'nın görkemli halifesi Harun Reşid'in küçük sandukası gerçekten de İmam Rıza'nın ayak ucundadır. :)
41- Doğunun onurudur İran... Muaviye karşısında Hz. Ali, Yezit karşısında Hz. Hasan ve Hüseyin, Abbasi halifesi Harun Reşid karşısında İmam Rıza, petrol tröstlerinin karşısında Musaddık, Şah'ın karşısında Behrengi, Molla'nın karşısında Şirin Ebadi, Teksaslı George Bush'un karşısında ise 7.000 yıllık bir kültürdür.
42- Yahya Kemal'in "Hâfız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış; / yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. / Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış, / Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle." dediği yer gerçekten de vardır. Şiraz'da sabah 4′te kalkın, minibüsle 20 kilometre yol yaptıktan sonra Hâfız'ın kabrine varacaksınız. Eğer şanslıysanız, artık bir gül bahçesi olan Hâfız'ın kabrine günbatımına doğru bülbüllerin gelişini izler ve şafak vaktine dek şarkılarını dinlersiniz...

fotoğraf 1: Erdebilde Şeyh Sefi türbesi,

fotoğraf 2: Tebrizin 150 kilomtre kuzedoğusunda yeralan Babek kalesi,

fotoğraf 3: İsfahandaki Çehel Sütun sarayının içindeki resimler,

fotoğraf 4: Yine Erdebilde Şeyh Sefi türbesi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Merhaba! hoş geldiniz. İranda ticaret yapmayı, pazar araştırması yapmayı/yaptırmayı ve gezmeyi düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. tekrar hoş geldiniz...